МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

СҮХБААТА АЙМАГТ “ТУСГАЙ ХЭ ЭГЦЭЭТ БОЛОВС ОЛЫН ТАНХИМ” НЭЭГДЛЭЭ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, БНСУ-ын Глокаль олон улсын нийгмийн халамжийн төвтэй хамтран Сүxбаатар аймгийн Насан туршийн боловсрол төвийн дэргэд "Тусгай хэрэгцээт боловсролын танхим"-ыг  10 дугаар сарын 13-ны өдөр нээлээ. 


БНСУ-ын "Экзим" банкны санхүүжилтээр байгуулж буй тус танхимд хараагүй иргэд ашиглах компьютер, барелл үсэгтэй ном, тэргэнцэртэй хүмүүст зориулсан бичгийн ширээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ашиглах гүйлтийн зам, хонхот бөмбөг, мэдрэмжтэй хүндийн өргөлтийн туухай зэрэг эрүүл мэнд, спортын зарим техник хэрэгслийг нийлүүлжээ. Ингэснээр Сүхбаатар аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх тусгай танхимтай болж байгаа юм. 

Хуудсыг боловсруулсан 0.0622 секунд

© 2015 ЭТҮГЭН ГРУПП.   |    ВЭБИЙН БҮТЭЦ    |    ХОЛБОО БАРИХ